Trafikplanering

All järnvägstrafik måste planeras, dels kortsiktigt för en tidtabellsperiod eller rent av för innevarande dag. Detta för att ha rätt resurser på rätt plats och vid rätt tillfälle, för att kunna lova ett utbud och sedan hålla vad man har lovat.

Att hålla vad man lovat

På längre sikt kan planeringen kanske vara mer översiktlig men är minst lika viktig för att kunna besluta om inköp av fordon, dimensionera av infrastruktur rätt och vara säker på att det finns resurser för underhåll och uppställning.

Planering och utredningar

Järnvägshuset kan bistå med planering såväl på lång och kort sikt. Det kan gälla planering av omlopp och tidtabeller samt hjälp med kapacitetsansökningar hos Trafikverket. Järnvägshuset kan vidare bistå med utredningar av nya trafikupplägg, fordonsbehov, behov av depåresurser, underlag för beräkning av kostnader m.m.

Använd vår erfarenhet!

Bengt Hultin har en gedigen erfarenhet av trafikplanering genom arbetet som affärsansvarig på BK tåg och har även under senare år haft ett flertal uppdrag med trafikplanering åt Trafikförvaltningen inom Stockholms läns landsting, Mälardalstrafik och kollektivtrafikmyndigheten i Uppland.

KONTAKTA OSS
Trafikplanering, Järnvägshuset
© Järnvägshuset AB