Referenser

Ett urval av Järnvägshusets kunder:

 • Trafikverket
 • Statens haverikommission
 • Västtrafik AB
 • Mälarhamnar AB
 • Örebro kommun
 • Bombardier
 • Stockarydsterminalen AB
 • WSP International Sweden AB
 • Stena Recycling AB
 • Inlandsbanan AB
 • Inlandståget AB
 • Vossloh Nordic Switch Systems AB
 • Tågåkeriet i Bergslagen AB
 • Öresundsbrokonsortiet
 • Öresundståg
 • Stockholms läns landsting, trafikförvaltningen
 • Haninge kommun
 • Södra skogsägarna
 • Mantena Sverige AB
 • DVVJ

Några referensobjekt från senare år

Trafikverkets TRI-projekt

2005 - pågående

TRI-projekt har tagit fram helt nya trafikregler för järnvägarna i Sverige. Järnvägshusets Bengt Hultin deltog i projektet som redaktör, sakkunnig och granskare och har dessutom gjort vissa utredningar för projektledningen. Under hösten 2007 avslutades projektet med regler för de nu befintliga trafikeringssystem och reglerna överlämnades till Järnvägsstyrelsen som publicerade dem som Järnvägsstyrelsens trafikföreskrifter (JTF). Nu arbetar projektet vidare med regler för de nya trafikeringssystemen som bygger på det nya europeiska signalsystemet ERTMS. Reglerna behöver uppdateras kontinuerligt allt eftersom tekniken utvecklas och efter de erfarenheter som man vunnit efter en tids trafikering.

Statens haverikommission

2007- pågående

Järnvägshuset AB har ett ramavtal med Statens haverikommission (SHK) och deltar i utredningar inom spårtrafiksektorn. Järnvägshuset har deltagit som utredare i bland andra följande utredningar:

 • Tillbud till kollision mellan resandetåg 10093 och vagnuttagning vid Torneträsk, BD län, 29 juli 2008
 • Kollisionstillbud mellan resandetåg 3539 och vagnuttagning i Bryngenäs, O län, den 9 juli 2008
 • Plankorsningsolycka med tåg 3750 på plankorsningen Solgården i Stenungsund den 9 september 2010
 • Tillbud till kollision mellan två tåg vid Nyhem i Jämtland den 9 juni 2011  

Inlandsbanan

2012 - pågående

Järnvägshuset har hjälpt Inlandsbanan AB med underlag och rapporter i samband med förhandlingen om Inlandsbanans avtal med staten. Järnvägshuset har vidare granskat utredningar och rapporter och skrivit förslag på yttranden och remissvar. Järnvägshuset har vidare genomfört revision av säkerhetsstyrningssystem åt såväl Inlandsbanan AB som dotterbolaget Inlandtåget AB-Järnvägshuset har hjälpt Inlandsbanan AB med underlag och rapporter i samband med förhandlingen om Inlandsbanans avtal med staten. Järnvägshuset har vidare granskat utredningar och rapporter och skrivit förslag på yttranden och remissvar.Järnvägshuset har också genomfört revision av säkerhetsstyrningssystem åt såväl Inlandsbanan AB som systerbolaget Inlandtåget AB.

Stockholms läns landsting, Trafikförvaltningen

2013 - 2016

Järnvägshuset har på uppdrag av Trafikförvaltningen inom Stockholms läns landsting (SL) utfört trafikplanering av spårtrafik samt medverkat i projekt och utredningar som berör den spårtrafik som SL administrerar samt deltagit i ett flertal samarbetsforum med Trafikverket, trafikentreprenörer andra regionala kollektivtrafikmyndigheter med mera.

© Järnvägshuset AB