Referenser

Ett urval av Järnvägshusets kunder:

 • Trafikverket
 • Västtrafik AB
 • Mälarhamnar AB
 • Örebro kommun
 • Bombardier
 • Stockarydsterminalen AB
 • WSP International Sweden AB
 • Stena Recycling AB
 • Inlandsbanan AB
 • Inlandståget AB
 • Vossloh Nordic Switch Systems AB
 • Tågåkeriet i Bergslagen AB
 • Öresundsbrokonsortiet
 • Öresundståg
 • Stockholms läns landsting, trafikförvaltningen
 • Haninge kommun
 • Södra skogsägarna
 • Mantena Sverige AB
 • DVVJ
 • Skånetrafiken
 • Jernhusen

Några referensobjekt från senare år

Trafikverkets TRI-projekt

2005 - pågående

TRI-projekt har tagit fram helt nya trafikregler för järnvägarna i Sverige. Järnvägshusets Bengt Hultin deltog i projektet som redaktör, sakkunnig och granskare och har dessutom gjort vissa utredningar för projektledningen. Under hösten 2007 avslutades projektet med regler för de nu befintliga trafikeringssystem och reglerna överlämnades till Järnvägsstyrelsen som publicerade dem som Järnvägsstyrelsens trafikföreskrifter (JTF). Nu arbetar projektet vidare med regler för de nya trafikeringssystemen som bygger på det nya europeiska signalsystemet ERTMS. Reglerna behöver uppdateras kontinuerligt allt eftersom tekniken utvecklas och efter de erfarenheter som man vunnit efter en tids trafikering.

Inlandsbanan

2012 - 2017

Järnvägshuset har hjälpt Inlandsbanan AB med underlag och rapporter i samband med förhandlingen om Inlandsbanans avtal med staten. Järnvägshuset har vidare granskat utredningar och rapporter och skrivit förslag på yttranden och remissvar. Järnvägshuset har vidare genomfört revision av säkerhetsstyrningssystem åt såväl Inlandsbanan AB som dotterbolaget Inlandtåget AB-Järnvägshuset har hjälpt Inlandsbanan AB med underlag och rapporter i samband med förhandlingen om Inlandsbanans avtal med staten. Järnvägshuset har vidare granskat utredningar och rapporter och skrivit förslag på yttranden och remissvar.Järnvägshuset har också genomfört revision av säkerhetsstyrningssystem åt såväl Inlandsbanan AB som systerbolaget Inlandtåget AB.

Stockholms läns landsting, Trafikförvaltningen

2013 - pågående

Järnvägshuset har på uppdrag av Trafikförvaltningen inom Stockholms läns landsting (SL) utfört trafikplanering av spårtrafik förvaltat affärsavtal samt medverkat i projekt och utredningar som berör den spårtrafik som SL administrerar. Vidare har järnvägshuset på Trafikförvaltningens uppdrag deltagit i ett flertal samarbetsforum med Trafikverket, trafikentreprenörer andra regionala kollektivtrafikmyndigheter med mera.

Jernhusen

2016-2017

Jernhusen AB har som en del av sin fastighetsförvaltning även förvaltning av järnvägsinfrastruktur i anknytning till depåer och terminaler på ett antal platser i landet. Järnvägshuset har inför en omprövning av tillståndet genomfört en total genomgång och uppdatering av företagets säkerhetsstyrningssystem inklusive nödvändiga riskanalyser samt bistått med tillståndsansökan och de kontakter med tillsynsmyndigheten som ansökan krävde.

 

© Järnvägshuset AB