Utbildning och föreläsningar med Järnvägshuset

Det ställs höga krav på dokumenterad kompetens och utbildning för företag som verkar inom spårtrafiksbranschen. Utbildningarna ska genomföras efter en godkänd utbildningsplan och examinationerna ska oftast vara dokumenterade.

Bengt Hultin har erfarenhet av utbildningsplanering från dels tiden på SJ-skolan, dels tiden hos tillsynsmyndigheten med bland annat granskning av utbildningsplaner. Bengt Hultin har också varit lärare i ett flertal kurser och verkar fortfarande av och till som föreläsare inom sina specialområden.

Utbildning - utbildningsplaner - nätverk - föreläsare

Järnvägshuset kan hjälpa dig med planering av utbildning och framtagning av utbildningsplaner för funktioner inom spårtrafiken. Genom kontakter med ett nätverk av specialister, täcker vi in flertalet specialområden. 
Järnvägshuset ställer också gärna upp som föreläsare inom de områden där vi har erfarenheter att bidra med.

Bengt Hultin  tel 0370 - 460 60
bengt@jarnvagshuset.se

© Järnvägshuset AB