Riskanalyser

Vid förändringar inom företaget måste man alltid göra en bedömning om förändringen påverkar säkerheten eller inte. Visar det sig att förändringen påverkar säkerheten måste företaget genomföra en riskanalys.   Ibland kan det vara värdefullt att revidera gamla riskanalyser utifrån de förändringar som har skett. Det kan också vara värdefullt att någon gång göra en riskanalys av företagets hela verksamhet. Detta för att få ett grepp över vilka åtgärder som man kan behöva vidta för att få en väl fungerande verksamhet utan olyckor eller andra onödiga störningar.

Riskanalys_Järnvägshuset

För att riskanalysen ska vara till god nytta för verksamheten och för att få en omfattning som är anpassad till behovet, gäller det att välja rätt metod.

Riskanalys_Järnvägshuset

Riskanalys med rätt omfattning

I vårt nätverk finns personer som har en gedigen utbildning i riskteknik och lång erfarenhet av riskanalyser. Tillsammans med någon av dessa kan Järnvägshuset erbjuda riskanalyser av rätt omfattning som ger ett positivt bidrag till verksamheten samtidigt som den uppfyller eventuella myndighetskrav.

Våra kunskaper om spårtrafikens villkor och egenskaper kombinerat med en riskanalytikers kunskap i riskteknik gör att arbetet blir anpassat till den verklighet som ska analyseras.

© Järnvägshuset AB