Trafiksäkerhetsinstruktion

Upprätta eller uppdatera

Alla verksamhetsutövare i spårtrafik ska ha en trafiksäkerhetsinstruktion. För spårinnehavare eller infrastrukturförvaltare är det frågan om att ha regler om hastighet, bärighet, samråd, regler för plankorsningar etc. som beror på spåren och anläggningen i övrigt.

För den som trafikerar spåranläggningarna behövs, utöver infrastrukturförvaltarens regler, anpassningar till den egna verksamheten. Dessutom behövs sådana regler som beror på de krav som fordon och annan teknik ställer, och sådant som följer av de egna kvalitetskraven.

Trafiksäkerhetsinstruktion_Järnvägshuset

Vår erfarenhet

Bengt Hultin har arbetat med trafiksäkerhetsinstruktioner i många år och har medverkat i Banverkets TRI-projekt med att ta fram de trafikregler som nu har publicerats som Järnvägsstyrelsens trafikföreskrifter (JTF). Trafikverkets trafikbestämmelser för järnväg (TTJ). Projektet lever vidare med regler för de järnvägar som har ERTMS, det nya europeiska signalsystemet i vilket arbete Bengt också deltar. Bengt Hultin har också arbetat i flera år på den dåvarande tillsynsmyndigheten, Järnvägsinspektionen, där han bland annat beredde godkännanden av trafiksäkerhetsinstruktioner.

 

Trafiksäkerhetsinstruktion_Järnvägshuset

För en säker och olycksfri spårtrafik

Järnvägshuset kan erbjuda dig hjälp med att ta fram ett helt paket för din verksamhet eller en genomgång av de bestämmelser som finns för verksamheten, för att se vad som behövs och måste göras. En sådan genomgång behöver alltid göras då och då eftersom verksamheten och omvärlden hela tiden förändras.

Den som inte befinner sig mitt i verksamheten ser också lättare vad som behöver förändras och utvecklas. En väl avpassad instruktion som passar den dagliga verksamheten underlättar en effektiv verksamhet och gör det lättare att uppfylla samhällets krav på en säker och olycksfri verksamhet.

KONTAKTA OSS
© Järnvägshuset AB