Järnvägsnätsbeskrivning

    

Varje järnvägsinfrastrukturförvaltare som upplåter infrastrukturen åt annan än bara egna transporter ska ha en järnvägsnätsbeskrivning som omfattar infrastrukturen.

Beskrivningen ska innehålla:

  • uppgifter om infrastrukturen
  • villkoren för tillträde
  • uppgifter om hur kapacitet fördelas

Vi på Järnvägshuset kan bistå med att upprätta en beskrivning av järnvägsnätet enligt gällande krav.

KONTAKTA OSS

 

Järnvägsnätsbeskrivning_Järnvägshuset

© Järnvägshuset AB