Extern granskning av säkerhetsstyrning

Grunden för säkerhetsstyrningen för en verksamhetsutövare inom spårtrafiken är alltid säkerhetsstyrningssystemet, till vilken man kan knyta olika verksamhetsstyrningssystem allt efter behov.

Ett säkerhetsstyrningssystem måste alltid revideras för att det ska förbli till den nytta för verksamheten som det är avsett som. Någon gång då och då bör revisionen göras av någon som inte är involverad i verksamheten, alltså av en extern revisor.

Utgångspunkten för en revision av säkerhetsstyrningssystemet är alltid företagets säkerhetsordning.

Effektiv trafiksäkerhet

Järnvägshuset kan revidera din verksamhets säkerhetsordning och säkerhetsstyrningssystem och komma med förslag till förbättringar som ökar trafiksäkerheten och/eller bidrar till en effektivare verksamhet.

Extern granskning, Järnvägshuset
© Järnvägshuset AB