Utredning av olyckor och tillbud

Olyckor och tillbud i spårtrafikföretagets verksamhet ska alltid utredas som ett led i egenkontrollen. Erfarenheterna från dessa olycksutredningar ger underlag till förbättringar i verksamheten som bidrar till att minska olyckornas omfattning och frekvens och därmed leder till ett förbättrat resultat.

Fördelar - Extern utredare

När olyckan eller tillbudet sker, kan det vara svårt att frigöra resurser för att genomföra den utredning som myndigheterna kräver och som man också väl behöver för sin egen verksamhet. Järnvägshuset kan då vara den som träder in och genomför delar av eller hela utredningen. Som extern utredare kan vi ibland finna de orsakssammanhang som man själv inte alltid ser när man är mitt inne i en verksamhet. Det kan också vara bra att anlita en utredare utan intressen att bevaka i samband med den händelse som ska utredas.

Bengt Hultin på Järnvägshuset har erfarenhet av utredningsverksamhet efter flera år på tillsynsmyndigheten och sedan på uppdrag av Statens haverikommission, där han har medverkat i flera utredningsgrupper. Han har också anlitats som föreläsare och lärare vid utbildning av olycksutredare och har även genomfört utredningar på uppdrag för verksamhetsutövare .

KONTAKTA OSS

Utredning spårtrafik_Järnvägshuset

Försäkring vid olycksutredning

Tänk på att kostnaderna för en olycksutredning oftast täcks av försäkringar, antingen av en motpart, eller av den egna verksamhetens försäkringar.

© Järnvägshuset AB