Tillstånd och godkännande

    

I vissa fall krävs det krävs ibland tillstånd eller godkännande av Transportstyrelsen.

För att driva en verksamhet som järnvägsföretag eller infrastrukturförvaltare (trafikutövare eller spårinnehavare på tunnelbana eller spårväg) behövs tillstånd. Sådana tillstånd måste förnyas efter en viss angiven tid. Vid förändringar av verksamheten kan det ibland behövas ett nytt tillstånd medan det ibland kan räcka med en anmälan om förändringen.

Under 2019 kommer lagstiftning och föreskrifter att anpassas till EU:s fjärde järnvägspaket. Det kommer att innebära en hel del ändringar som bland annat berör sådana tillstånd och godkännanden som söks efter att de nya reglerna har trätt i kraft.

Tillstånd och godkännande_Järnvägshuset

Vår erfarenhet sparar tid

Järnvägshuset hjälper till med godkännande och tillstånd för järnväg, tunnelbana och spårväg. Fordon och spåranläggningar som används ska också ha Transportstyrelsens godkännande. Ibland krävs det ett nytt godkännande vid ändringar och ombyggnader.

Järnvägshuset har erfarenhet från flera års arbete med sådana frågor på tillsynsmyndigheten och kan därför spara mycket tid med att bistå vid din ansökan om tillstånd eller godkännande. Vi kan också ge råd om vad som behöver göras och kan dessutom hjälpa dig att vid behov ta fram riskanalyser, säkerhetsstyrningssystem, assesseringsrapporter och annat som kan behövas för ansökan.

Genom ett nätverk av specialister har vi möjlighet att finna rätt specialist för rätt uppdrag och även bistå dem med den fackkunskap för järnväg som kan behövas för att analysen eller rapporten ska tjäna sitt syfte.

      
KONTAKTA OSS

 

 

 

© Järnvägshuset AB