• Järnvägshuset, en riktig järnvägskonsult!
  • Trafikplanering - Ett måste på spår!
  • Säkerhetsstyrningssystem för att trygga en säker verksamhet!
  • Trafiksäkerhet och administration för trafikverksamheter på spår!
  • Säkerhetsstyrningssystem för att trygga en säker verksamhet!

Järnvägshuset

Järnvägskonsult för hela spårsektorn

Järnvägshuset är en järnvägskonsult för hela spårtrafiksektorn. Vår inriktning som järnvägskonsulter är främst spårtrafikens administration och planering och då särskilt spårtrafikens trafiksäkerhetsfrågor.

Järnvägshuset erbjuder dig och ditt företag hjälp av en järnvägskonsult där tiden inte räcker till eller där kompetens saknas. Genom ett brett nätverk kan Järnvägshuset knyta kontakt med rätt järnvägskonsult, även för sådana uppdrag där Järnvägshusets kompetens inte är heltäckande.

© Järnvägshuset AB