JÄRNVÄGSHUSET

Järnvägshuset är en järnvägskonsult för hela spårtrafiksektorn. Vår inriktning som järnvägskonsulter är främst spårtrafikens administration och planering och då särskilt spårtrafikens trafiksäkerhetsfrågor.

Järnvägshuset erbjuder dig och ditt företag hjälp av en järnvägskonsult där tiden inte räcker till eller där kompetens saknas. Genom ett brett nätverk kan Järnvägshuset knyta kontakt med rätt järnvägskonsult, även för sådana uppdrag där Järnvägshusets kompetens inte är heltäckande.   

Järnvägshuset kan erbjuda hjälp med följande

  • ansökan om tillstånd och godkännanden
  • att uppdatera eller upprätta ett säkerhetsstyrningssystem
  • att uppdatera eller upprätta en trafiksäkerhetsinstruktion eller en järnvägsnätsbeskrivning
  • en extern genomgång eller revision av säkerhetsstyrningen
  • utredning av olyckor och tillbud      
  • utbildning, såväl planering som genomförande 
  • riskanalyser
  • EU-frågor
  • hjälp vid upphandling av trafik